Mobiliteit en Openbare Werken, Agentschap Wegen en Verkeer, Afdeling West-Vlaanderen
Kennisgeving van aanvullende informatie, informatie over een onvolledige procedure of rectificatie

Reinigen grachten en afwateringsstelsels langs gewestwegen in de provincie West-Vlaanderen

Reinigen grachten en afwateringsstelsels langs gewestwegen in de provincie West-Vlaanderen
De onderhavige opdracht houdt volgende in:
- Het ruimen van de grachten volgens de posten van de prijslijst.
- Alle leveringen en verrichtingen die nodig zijn voor het uitvoeren van deze werken. Alle eventuele opkuiswerken nadien zijn inbegrepen in de posten van het ruimen
- Het wegnemen en herplaatsen van bestaande signalisatie (als last van de aanneming) waar noodzakelijk.
- De installatie, instandhouding en de verwijdering van de nodige vaste werfsignalisatie indien hiervoor een post in het bestek voorzien is en de mobiele werfsignalisatie als last van de aanneming. Indien geen posten voorzien zijn, is alle nodige signalisatie een last van de aanneming
- Het verwijderen van alle afval dat afkomstig is van de uitgevoerde werken volgens de bepalingen van dit bestek. De afgifteprijzen op de eindbestemming (recyclagekosten, stortkosten en milieuheffingen) zijn ten laste van de aanbestedende overheid (transfertgelden). Het verzamelen, het opladen, het vervoer naar en het lossen ervan op de eindbestemming is een aannemerslast.
- De werken worden in heel de provincie West-Vlaanderen uitgevoerd. Vanaf 1 oktober 2015 zijn er nog 5 districten in West-Vlaanderen wat als gevolg heeft dat ieder district één vijfde van het totaalbedrag mag spenderen. Er wordt in principe niet boven 1/5 gespendeerd. De aannemer dient dagelijks de weegbonnen over te maken opdat dit goed kan opgevolgd worden (aannemingslast)

Publicatiedatum
22-10-2015
Opdrachtcodes (CPV)
45233141 - Wegenonderhoud
Deze aankondiging betreft
Rectificatie

Aanbestedende dienst

Officiële benaming
Mobiliteit en Openbare Werken, Agentschap Wegen en Verkeer, Afdeling West-Vlaanderen
Postadres
VAC Jacob van Maerlant, Koning Albert I-laan 1.2 bus 82, 8200 8200 Brugge, BE
Contactpunt(en)
Wegen en Verkeer West-Vlaanderen

Gecorrigeerde of toegevoegde informatie

Plaats waar de te wijzigen tekst staat
Publicatiebericht III.2.3 Vakbekwaamheid
In plaats van
categorie B klasse 3
Te lezen
ondercategorie B1 klasse 3
Plaats waar de te wijzigen tekst staat
Bestek blz. 2
In plaats van
Erkenning:
categorie: B
klasse: 3
Te lezen
Erkenning:
ondercategorie: B1
klasse: 3

Overige nadere inlichtingen

De reeds ingediende offertes kunnen door de aannemer ingetrokken worden en terug ingediend worden. Opgelet ! Er mogen geen 2 offertes ingediend worden voor 1 aanbesteding.