Snoeck en partners nv
Aankondiging van een opdracht

1996.12 St. Amandsberg: Basischool Heiveld - Verbouwen van 2 vaklokalen tot 4 klaslokalen.

omvorming van 2 bestaande vaklokalen tot 4 klaslokalen.

Publicatiedatum
14-12-2016
Deadline
30-01-2017 om 17:00
Opdrachtcodes (CPV)
45000000 - Bouwwerkzaamheden
Regiocodes (NUTS)
BE23 - Prov. Oost-Vlaanderen
Contracttype
Werken
Procedure
Openbaar

Aanbestedende dienst

Officiële benaming
Snoeck en partners nv
Postadres
Engelse Wandeling 70, 8510 Marke, BE
Contactpunt(en)
Decock Nel

Hoeveelheid of omvang van de opdracht

-

Voorwaarden voor deelneming

Persoonlijke situatie van ondernemers, waaronder de vereisten in verband met de inschrijving in het beroeps- of handelsregister

naam en rechtsvorm

Economische en financiële draagkracht

Bankverklaring i.v.m. voldoende financiële basis.

Vakbekwaamheid

Eventuele minimumeisen:

Klasse: 2, Categorie:D