Woonhaven Antwerpen
Aankondiging van een opdracht

DEN33 vergaderruimten en refter

Het uit te voeren project betreft de binnenafwerking en technieken van vergaderruimten en refter voor Woonhaven Antwerpen.

Publicatiedatum
07-12-2016
Deadline
23-01-2017 om 14:00
Opdrachtcodes (CPV)
45211350 - Bouwen van multifunctionele gebouwen
Regiocodes (NUTS)
BE211 - Arr. Antwerpen
Contracttype
Werken - Uitvoering
Procedure
Openbaar

Aanbestedende dienst

Officiële benaming
Woonhaven Antwerpen
Postadres
Jan Denucéstraat 23, 2020 Antwerpen, BE
Contactpunt(en)
De heer Patrick Torfs

Hoeveelheid of omvang van de opdracht

-

Voorwaarden voor deelneming

Persoonlijke situatie van ondernemers, waaronder de vereisten in verband met de inschrijving in het beroeps- of handelsregister

* Door in te schrijven op deze opdracht verklaart de inschrijver zich niet in een toestand van uitsluiting te bevinden, zoals bedoeld in artikel 61 §§ 1 en 2 van het koninklijk besluit van 15 juli 2011 betreffende plaatsing overheidsopdrachten klassieke sectoren.

Vakbekwaamheid

Eventuele minimumeisen:

Vereiste erkenning: D (Bouwwerken), Klasse 4