Katholiek Secundair Onderwijs Maaseik - Kinrooi VZW
Aankondiging van een opdracht

KaSO Brandveiligheid gebouwen A, B, C, E, H, I, K en N, Perceel Technieken

KaSO Brandveiligheid gebouwen A, B, C, E, H, I, K en N
Perceel: Technieken

Publicatiedatum
23-12-2016
Deadline
23-02-2017 om 10:00
Opdrachtcodes (CPV)
45312100 - Installeren van brandalarmsystemen
Regiocodes (NUTS)
BE222 - Arr. Maaseik
Contracttype
Werken
Procedure
Openbaar

Aanbestedende dienst

Officiële benaming
Katholiek Secundair Onderwijs Maaseik - Kinrooi VZW
Postadres
Weertersteenweg 135a, 3680 maaseik, BE
Contactpunt(en)
Beuten Bart

Hoeveelheid of omvang van de opdracht

-

Voorwaarden voor deelneming

Persoonlijke situatie van ondernemers, waaronder de vereisten in verband met de inschrijving in het beroeps- of handelsregister

zie bestek

Economische en financiële draagkracht

zie bestek

Vakbekwaamheid

Eventuele minimumeisen:

Klasse: Klasse 2 : tot 275.000 EUR, Categorie: P1