vzw Don Bosco Onderwijscentrum
Aankondiging van een opdracht

2075.2 Kortrijk: Don Bosco: Normalisatie van rioleringsstelsel + omgevingsaanleg

2075.2 Kortrijk Don Boscocollege: perceel 2 Normalisatie van rioleringsstelsel + omgevingsaanleg

Publicatiedatum
19-10-2015
Deadline
30-11-2015 om 14:00
Opdrachtcodes (CPV)
45000000 - Bouwwerkzaamheden
Regiocodes (NUTS)
BE254 - Arr. Kortrijk
Contracttype
Werken - Uitvoering
Procedure
Openbaar

Aanbestedende dienst

Officiële benaming
vzw Don Bosco Onderwijscentrum
Postadres
Don Boscolaan 15, 3050 Oud-Heverlee, BE
Ter attentie van
Dhr. Jos van Eyken Afgevaardigd bestuurder

Hoeveelheid of omvang van de opdracht

-

Voorwaarden voor deelneming

Persoonlijke situatie van ondernemers, waaronder de vereisten in verband met de inschrijving in het beroeps- of handelsregister

Naam en rechtsvorm

Economische en financiële draagkracht

Bankverklaring ivm voldoende financiële basis

Vakbekwaamheid

Gevraagde erkenning: C - klasse 1