Mobiliteit en Openbare Werken, Agentschap Wegen en Verkeer, Afdeling West-Vlaanderen
Aankondiging van een gegunde opdracht

Archeologische prospectie met ingreep in de bodem: N35f Zuidwestelijke Omleidingsweg Diksmuide (OPMB)

Archeologische prospectie met ingreep in de bodem: N35f - Zuidwestelijke Omleidingsweg Diksmuide (OPMB)

Publicatiedatum
22-12-2016
Opdrachtcodes (CPV)
45112450 - Archeologisch opgravingswerk
71351914 - Archeologische diensten
90523200 - Ontmijningsdiensten
Regiocodes (NUTS)
BE25 - Prov. West-Vlaanderen
Contracttype
Diensten - Dienstencategorie nr 27Y
Procedure
Onderhandeling

Aanbestedende dienst

Officiële benaming
Mobiliteit en Openbare Werken, Agentschap Wegen en Verkeer, Afdeling West-Vlaanderen
Postadres
VAC Jacob van Maerlant, Koning Albert I-laan 1.2 bus 82, 8200 8200 Brugge, BE
Contactpunt(en)
Ricquier Katrien Georgette

Totale definitieve waarde van de opdracht/opdrachten

Laagste offerte 453326.50 EUR

hoogste offerte 453327.00 EUR