Vereenvoudigde aankondiging van een opdracht

Wilrijk – Federale Politie – aanpassen plafond

Wilrijk – Federale Politie – aanpassen plafond

Datum van verzending van deze aankondiging
01-12-2017
Publicatiedatum
01-12-2017
Deadline
15-12-2017
Regiocodes (NUTS)
BE211 - Arr. Antwerpen
Opdrachtcodes (CPV)
45421146 - Aanbrengen van verlaagde plafonds

Aanbestedende dienst

Officiële benaming
Regie der Gebouwen - Vlaanderen Regio Noord
Postadres
Italiëlei, 4 b15
Plaats
ANTWERPEN
Postcode
2000
Land
BELGIQUE-BELGIË
Contactpersoon
-
Telefoon
+32 32230097
Fax
-
E-mail
tiffany.wouters@buildingsagency.be
Hoofdadres
http://www.buildingsagency.be
Adres van het kopersprofiel
https://enot.publicprocurement.be/enot-war/preViewNotice.do?noticeId=292783