Vooraankondiging

Vernieuwen duurzame markeringen

Voorwerp van de opdracht:
Het vernieuwen van een gedeelte van de markeringen op de ring (R1).
Situering van de opdracht:
De werken zullen moeten uitgevoerd worden op de R1 (tussen het viaduct Merksem en de Kennedytunnel (richting Gent)).


Datum van verzending van deze aankondiging
10-01-2019
Publicatiedatum
12-01-2019
Regiocodes (NUTS)
BE21 - Prov. Antwerpen
Opdrachtcodes (CPV)
45233130 - Bouwwerkzaamheden voor hoofdwegen
45233141 - Wegenonderhoud
45233221 - Aanbrengen van wegmarkeringen

Aanbestedende dienst

Officiële benaming
Mobiliteit en Openbare Werken, Agentschap Wegen en Verkeer, Afdeling Wegen en Verkeer Antwerpen
Postadres
Lange Kievitstraat 111-113 bus 41
Plaats
Antwerpen
Postcode
2018
Land
BELGIQUE-BELGIË
Contactpersoon
ir. Mohammed Al Bouzidi
Telefoon
+32 32246887
Fax
-
E-mail
mohammed.albouzidi@mow.vlaanderen.be
Hoofdadres
https://enot.publicprocurement.be/enot-war/preViewNotice.do?noticeId=330007
Adres van het kopersprofiel
https://enot.publicprocurement.be/enot-war/preViewNotice.do?noticeId=330007
Test TenderWolf nu :trialPeriod dagen gratis en vrijblijvend!

De voorbije maand alleen al werden in België maar liefst 2035 nieuwe overheidsopdrachten aangekondigd.

Jaarlijks worden in België zowat 20.000 overheidsopdrachten uitgeschreven, van loodgieterswerk tot grote infrastructuurwerken, van schoolmaaltijden tot mainframes. Goed voor een bedrag van ongeveer 50 miljard euro.

Test TenderWolf nu 30 dagen gratis en vrijblijvend!