Aankondiging van een opdracht

A.Z. ST. - ELISABETH HERENTALS - PROJECT 36: BLOK K - PERCEEL MEDISCHE GASSEN

A.Z. ST. - ELISABETH HERENTALS - PROJECT 36: BLOK K - PERCEEL MEDISCHE GASSEN

Publicatiedatum
22-12-2016
Deadline
06-02-2017 om 14:00
Opdrachtcodes (CPV)
45300000 - Installatiewerkzaamheden in de bouw
Regiocodes (NUTS)
BE211 - Arr. Antwerpen
Contracttype
Werken - Uitvoering
Procedure
Openbaar

Aanbestedende dienst

Officiële benaming
AZ St.-Elisabeth Herentals vzw
Postadres
Nederrij 133, 2200 Herentals, BE
Ter attentie van
Mevr. Liesbeth Plingers

Hoeveelheid of omvang van de opdracht

-

Voorwaarden voor deelneming

Economische en financiële draagkracht

Eventuele minimumeisen:

RSZ-attest 3de kwartaal 2016
Fiscaal attest uitgereikt in het kader van overheidsopdrachten conform art. 63 KB Plaatsing
Overheidsopdrachten klassieke sectoren
Attest niet faling welke op het ogenblik van de openingszitting
niet ouder is dan 6 maand
uittreksel strafregister welke op het ogenblik van de openingszitting niet ouder is dan 6 maand

Vakbekwaamheid

Eventuele minimumeisen:

Klasse: Klasse 1 : tot 135.000 EUR, Categorie: D16

Test TenderWolf nu :trialPeriod dagen gratis en vrijblijvend!

De voorbije maand alleen al werden in België maar liefst 1867 nieuwe overheidsopdrachten aangekondigd.

Jaarlijks worden in België zowat 20.000 overheidsopdrachten uitgeschreven, van loodgieterswerk tot grote infrastructuurwerken, van schoolmaaltijden tot mainframes. Goed voor een bedrag van ongeveer 50 miljard euro.

Test TenderWolf nu 30 dagen gratis en vrijblijvend!