Scholengroep Sint-Rembert vzw
Aankondiging van een opdracht

STREM-MM-1054/P2

Bouwen van twee nieuwe schoolgebouwen
Perceel2 - Buitenschrijnwerk
Aluminium buitenschrijnwerk: ramen, deuren, automatische schuifdeuren, glasvliesgevel, buitenzonnewering.
Houten buitenschrijnwerk in deel te renoveren straatgevel.

Publicatiedatum
09-12-2016
Deadline
02-02-2017 om 11:00
Opdrachtcodes (CPV)
45421100 - Plaatsen van deuren en ramen en bijbehorende elementen
Regiocodes (NUTS)
BE25 - Prov. West-Vlaanderen
Contracttype
Werken
Procedure
Openbaar

Aanbestedende dienst

Officiële benaming
Scholengroep Sint-Rembert vzw
Postadres
Bruggestraat 23,, 8820 Torhout, BE
Ter attentie van
Stijn Devos

Hoeveelheid of omvang van de opdracht

-

Voorwaarden voor deelneming

Vakbekwaamheid

Eventuele minimumeisen:

Klasse: Klasse 4 : tot 900.000 EUR, Categorie: D20