Aquafin NV - Directie Infrastructuur
Aankondiging van een opdracht

Project 22.929/1 (2027.3) - Lichtervelde, VBR langs Kauwentijnestraat tussen collector 98.571A en Zwevezelestraat

Project 22.929/1 (20274.3) - Lichtervelde, VBR langs Kauwentijnestraat tussen collector 98.571 en Zwevezelestraat
- opbraak van bestaande wegenis, riolering en toebehoren
- aanleg van rioleringen in open sleuf, van dia 300 tot dia 500mm, totale lengte 299m en rioolaansluitingen
- bouw van een overstort
- aanleg van onderfunderingen en funderingen
- lijnvormige elementen in geprefabriceerd beton en betonstraatstenen
- verhardingen in asfaltbetonverharding en bestratingen

Publicatiedatum
20-10-2015
Deadline
27-11-2015 om 11:00
Opdrachtcodes (CPV)
45232411 - Aanleggen van afvalwaterleidingen
Regiocodes (NUTS)
BE25 - Prov. West-Vlaanderen
Contracttype
Werken - Uitvoering
Procedure
Openbaar

Aanbestedende dienst

Officiële benaming
Aquafin NV - Directie Infrastructuur
Postadres
Dijkstraat 8, 2630 Aartselaar, BE
Contactpunt(en)
Directie Infrastructuur
Ter attentie van
Dhr. Dirk De Waele

Hoeveelheid of omvang van de opdracht

-

Voorwaarden voor deelneming

Persoonlijke situatie van ondernemers, waaronder de vereisten in verband met de inschrijving in het beroeps- of handelsregister

Er dient voldaan te worden aan de sociale zekerheidsverplichtingen. Voor meer informatie zie bestek.

Vakbekwaamheid

Erkenning van de aannemer in categorie C1/E1, klasse 2.