Aankondiging van een gegunde opdracht – nutssectoren

Elektrische installaties voor werken burgerlijke bouwkunde/afwerkingen - metro Brussel.

zien punt II.2.4)

Datum van verzending van deze aankondiging
08-02-2019
Publicatiedatum
10-02-2019
Regiocodes (NUTS)
BE100 - Arr. de Bruxelles-Capitale / Arr. van Brussel-Hoofdstad
Opdrachtcodes (CPV)
45311200 - Aanbrengen van elektrische fittings
Contracttype
Werken
Procedure
Mededingingsprocedure met onderhandeling

Aanbestedende dienst

Officiële benaming
Directie Infrastructuur van het Openbaar Vervoer
Postadres
Vooruitgangsstraat 80
Plaats
Brussel
Postcode
1030
Land
BELGIQUE-BELGIË
Contactpersoon
-
E-mail
jeleclercq@sprb.brussels

Gunning van een opdracht

Aanvankelijk geraamde totale waarde van de opdracht/het perceel
-
Totale waarde van de opdracht/het perceel
-
Laagste offerte
3383907.48 EUR
Hoogste offerte
3698180.06 EUR
De opdracht is gegund aan een groep ondernemers
neen
Naam en adres van de contractant
Verkeer Signalisatie & Elektronika SA , Béjarlaan, 1B, 1120 Neder-Over-Heembeek, BELGIQUE-BELGIË
Test TenderWolf nu :trialPeriod dagen gratis en vrijblijvend!

De voorbije maand alleen al werden in België maar liefst 2035 nieuwe overheidsopdrachten aangekondigd.

Jaarlijks worden in België zowat 20.000 overheidsopdrachten uitgeschreven, van loodgieterswerk tot grote infrastructuurwerken, van schoolmaaltijden tot mainframes. Goed voor een bedrag van ongeveer 50 miljard euro.

Test TenderWolf nu 30 dagen gratis en vrijblijvend!