Directie Infrastructuur van het Openbaar Vervoer
Aankondiging van een gegunde opdracht – nutssectoren

Elektrische installaties voor werken burgerlijke bouwkunde/afwerkingen - metro Brussel.

zien punt II.2.4)

Datum van verzending van deze aankondiging
08-02-2019
Publicatiedatum
10-02-2019
Regiocodes (NUTS)
BE100 - Arr. de Bruxelles-Capitale / Arr. van Brussel-Hoofdstad
Opdrachtcodes (CPV)
45311200 - Aanbrengen van elektrische fittings
Contracttype
Werken
Procedure
Mededingingsprocedure met onderhandeling

Aanbestedende dienst

Officiële benaming
Directie Infrastructuur van het Openbaar Vervoer
Postadres
Vooruitgangsstraat 80
Plaats
Brussel
Postcode
1030
Land
BELGIQUE-BELGIË
Contactpersoon
-
E-mail
[email protected]

Gunning van een opdracht

Aanvankelijk geraamde totale waarde van de opdracht/het perceel
-
Totale waarde van de opdracht/het perceel
-
Laagste offerte
3383907.48 EUR
Hoogste offerte
3698180.06 EUR
De opdracht is gegund aan een groep ondernemers
neen
Naam en adres van de contractant
Verkeer Signalisatie & Elektronika SA , Béjarlaan, 1B, 1120 Neder-Over-Heembeek, BELGIQUE-BELGIË