Tussengemeentelijke Maatschappij der Vlaanderen voor Watervoorziening
Aankondiging van een opdracht – nutssectoren

DOM-226-06-238-Z: Het uitvoeren van wegenis- en rioleringswerken in de A. Van Cauwelaert-, de T’Serclaes- en de Statiestraat (“schoolomgeving”) op het grondgebied van de gemeente Ternat.

DOM-226-06-238-Z: Het uitvoeren van wegenis- en rioleringswerken in de A. Van Cauwelaert-, de T’Serclaes- en de Statiestraat (“schoolomgeving”) op het grondgebied van de gemeente Ternat.

Publicatiedatum
23-12-2016
Deadline
14-02-2017 om 09:30
Opdrachtcodes (CPV)
45231300 - Bouwen van pijpleidingen voor water en afvalwater
Regiocodes (NUTS)
BE241 - Arr. Halle-Vilvoorde
Contracttype
Werken
Procedure
Openbaar

Aanbestedende dienst

Officiële benaming
Tussengemeentelijke Maatschappij der Vlaanderen voor Watervoorziening
Postadres
Stropstraat 1, 9000 GENT, BE
Contactpunt(en)
Rombaut Patrick Désiré

Voorwaarden voor deelneming

Persoonlijke situatie van ondernemers, waaronder de vereisten in verband met de inschrijving in het beroeps- of handelsregister

zie bestek

Economische en financiële draagkracht

Financiële en economische draagkracht: de minimumvoorwaarden van financiële en economische aard overeenkomstig de wetgeving betreffende de erkenning van aannemers van werken zijn voldoende. Indien de aannemer over de erkenning beschikt is voldaan aan dit criterium.

Vakbekwaamheid

Klasse: 6, Categorie: C