Aankondiging van een opdracht

Raamovereenkomst voor HVAC, stoom en sanitaire installaties

Raamovereenkomst voor HVAC, stoom en sanitaire installaties

Publicatiedatum
18-03-2015
Deadline
27-04-2015 om 10:00
Opdrachtcodes (CPV)
45232460 - Sanitaire installaties
09322000 - Stoom
45331000 - Installeren van verwarming, ventilatie en airconditioning
Regiocodes (NUTS)
BE1 - RÉGION DE BRUXELLES-CAPITALE / BRUSSELS HOOFDSTEDELIJK GEWEST
Contracttype
Werken - Uitvoering
Procedure
Openbaar

Aanbestedende dienst

Officiële benaming
Universitair Ziekenhuis Brussel
Postadres
Laarbeeklaan 101, 1090 Brussel, BE
Contactpunt(en)
De heer Koen Goedemé

Hoeveelheid of omvang van de opdracht

-

Voorwaarden voor deelneming

Persoonlijke situatie van ondernemers, waaronder de vereisten in verband met de inschrijving in het beroeps- of handelsregister

ZIE OPDRACHTDOCUMENTEN.

Economische en financiële draagkracht

ZIE OPDRACHTDOCUMENTEN.

Eventuele minimumeisen:

ZIE OPDRACHTDOCUMENTEN.

Vakbekwaamheid

ZIE OPDRACHTDOCUMENTEN.

Eventuele minimumeisen:

ZIE OPDRACHTDOCUMENTEN.
Vereiste erkenning: D16 (Sanitaire installaties en gasverwarmingsinstallaties met individuele toestellen) , Klasse 3 en D17 (Centrale verwarming, thermische installaties) , Klasse 3 en D18 (Ventilatie, luchtverwarming en airconditioning) , Klasse 3

Test TenderWolf nu :trialPeriod dagen gratis en vrijblijvend!

De voorbije maand alleen al werden in België maar liefst 2147 nieuwe overheidsopdrachten aangekondigd.

Jaarlijks worden in België zowat 20.000 overheidsopdrachten uitgeschreven, van loodgieterswerk tot grote infrastructuurwerken, van schoolmaaltijden tot mainframes. Goed voor een bedrag van ongeveer 50 miljard euro.

Test TenderWolf nu 30 dagen gratis en vrijblijvend!