Kennisgeving van aanvullende informatie, informatie over een onvolledige procedure of rectificatie

patrimoniumbeheer - aanstellen van een veilgheidscoördinator niveau A voor bouwen van een multifunctioneel complex

aanstellen van een veilgheidscoördinator niveau A voor bouwen van een multifunctioneel complex, xaverianen

Publicatiedatum
25-11-2015
Opdrachtcodes (CPV)
71317200 - Gezondheids- en veiligheidsdiensten
45000000 - Bouwwerkzaamheden
71000000 - Dienstverlening op het gebied van architectuur, bouwkunde, civiele techniek en inspectie
71520000 - Toezicht op uitvoering van de bouw
71521000 - Toezicht op de bouwplaats
79417000 - Veiligheidsadviezen
Deze aankondiging betreft
Aanvullende informatie

Aanbestedende dienst

Officiële benaming
stad Brugge
Postadres
Burg 12, 8000 Brugge, BE

Overige nadere inlichtingen

IV.2.2) Er wordt gebruik gemaakt van een elektronische veiling:
veranderen in "Er kan geen gebruik gemaakt worden van een elektronische veiling"

Test TenderWolf nu :trialPeriod dagen gratis en vrijblijvend!

De voorbije maand alleen al werden in België maar liefst 1777 nieuwe overheidsopdrachten aangekondigd.

Jaarlijks worden in België zowat 20.000 overheidsopdrachten uitgeschreven, van loodgieterswerk tot grote infrastructuurwerken, van schoolmaaltijden tot mainframes. Goed voor een bedrag van ongeveer 50 miljard euro.

Test TenderWolf nu 30 dagen gratis en vrijblijvend!