Aankondiging van een opdracht

EA Asfaltonderhoud 2018 e.v. Hellendoorn, Rijssen-Holten en Twenterand

Het betreft een Openbare Europese aanbesteding conform de ARW 2016 voor Raamovereenkomsten voor asfaltonderhoud- en aanverwante werkzaamheden ten behoeve van de gemeenten Hellendoorn, Rijssen-Holten en Twenterand. Deze aanbesteding heeft als doel het afsluiten van een overeenkomst voor een periode van 1 jaar, met een optie tot eenzijdige verlenging door opdrachtgever van 3 maal 1 jaar.

Datum van verzending van deze aankondiging
09-01-2018
Publicatiedatum
Deadline
19-02-2018
Regiocodes (NUTS)

NL - NEDERLAND

Opdrachtcodes (CPV)
45233222 - Bestratings- en asfalteerwerkzaamheden
Contracttype
Werken
Procedure

Aanbestedende dienst

Officiële benaming
Gemeente Rijssen-Holten
Postadres
Schild 17461 DD Rijssen, Postbus 2447460 AE Rijssen
Plaats
Rijssen
Postcode
7461 DD
Land
NEDERLAND
Contactpersoon
Mw Jeanet Nissink
E-mail
j.nissink@rijssen-holten.nl

Geraamde waarde

Waarde zonder btw
6000000.00 EUR

Voorwaarden voor deelneming

Geschiktheid om de beroepsactiviteit uit te oefenen, waaronder de vereisten in verband met de inschrijving in het beroeps- of handelsregister

Zie: https://platform.negometrix.com/PublishedTenders.aspx?tenderid=81205.

Economische en financiële draagkracht

-

Eventuele minimumeisen:

-

Technische en beroepsbekwaamheid

-

Eventuele minimumeisen:

-

De voorbije maand alleen al werden in België maar liefst 676 nieuwe overheidsopdrachten aangekondigd.

Jaarlijks worden in België zowat 20.000 overheidsopdrachten uitgeschreven, van loodgieterswerk tot grote infrastructuurwerken, van schoolmaaltijden tot mainframes. Goed voor een bedrag van ongeveer 50 miljard euro.

Ook voor jouw bedrijf biedt de aanbestedingsmarkt dus grote kansen!

Registreer je nu!