vzw Katholiek Onderwijs Brussel Annuntiaten
Aankondiging van een opdracht

Maria Boodschap Basisschool - Bouw polyvalente zaal en aanpassingswerken klassen

Bouw polyvalente zaal een aanpassingswerken klassen.
Lot ruwbouw, technieken, buitenschrijnwerk, afwerking en eerste inrichting.

Publicatiedatum
23-12-2016
Deadline
13-02-2017 om 13:00
Opdrachtcodes (CPV)
45000000 - Bouwwerkzaamheden
Regiocodes (NUTS)
BE100 - Arr. de Bruxelles-Capitale / Arr. van Brussel-Hoofdstad
Contracttype
Werken
Procedure
Openbaar

Aanbestedende dienst

Officiële benaming
vzw Katholiek Onderwijs Brussel Annuntiaten
Postadres
Naamsesteenweg 355, 3001 Heverlee, BE
Contactpunt(en)
Annemie Arnouts

Hoeveelheid of omvang van de opdracht

-

Voorwaarden voor deelneming

Persoonlijke situatie van ondernemers, waaronder de vereisten in verband met de inschrijving in het beroeps- of handelsregister

zie bestek.

Economische en financiële draagkracht

RSZ-attest van het voorlaatste afgelopen kwartaal (derde kwartaal 2016) + attest waaruit blijkt dat de inschrijver voldoet aan zijn beroepsmatige fiscale verplichtingen (fiscaal attest).

Vakbekwaamheid

Eventuele minimumeisen:

Klasse 3 : tot 500.000 EUR, Categorie: D, D1