Aankondiging van een opdracht

Maria Boodschap Basisschool - Bouw polyvalente zaal en aanpassingswerken klassen

Bouw polyvalente zaal een aanpassingswerken klassen.
Lot ruwbouw, technieken, buitenschrijnwerk, afwerking en eerste inrichting.

Publicatiedatum
23-12-2016
Deadline
13-02-2017 om 13:00
Opdrachtcodes (CPV)
45000000 - Bouwwerkzaamheden
Regiocodes (NUTS)
BE100 - Arr. de Bruxelles-Capitale / Arr. van Brussel-Hoofdstad
Contracttype
Werken
Procedure
Openbaar

Aanbestedende dienst

Officiële benaming
vzw Katholiek Onderwijs Brussel Annuntiaten
Postadres
Naamsesteenweg 355, 3001 Heverlee, BE
Contactpunt(en)
Annemie Arnouts

Hoeveelheid of omvang van de opdracht

-

Voorwaarden voor deelneming

Persoonlijke situatie van ondernemers, waaronder de vereisten in verband met de inschrijving in het beroeps- of handelsregister

zie bestek.

Economische en financiële draagkracht

RSZ-attest van het voorlaatste afgelopen kwartaal (derde kwartaal 2016) + attest waaruit blijkt dat de inschrijver voldoet aan zijn beroepsmatige fiscale verplichtingen (fiscaal attest).

Vakbekwaamheid

Eventuele minimumeisen:

Klasse 3 : tot 500.000 EUR, Categorie: D, D1

Test TenderWolf nu :trialPeriod dagen gratis en vrijblijvend!

De voorbije maand alleen al werden in België maar liefst 1867 nieuwe overheidsopdrachten aangekondigd.

Jaarlijks worden in België zowat 20.000 overheidsopdrachten uitgeschreven, van loodgieterswerk tot grote infrastructuurwerken, van schoolmaaltijden tot mainframes. Goed voor een bedrag van ongeveer 50 miljard euro.

Test TenderWolf nu 30 dagen gratis en vrijblijvend!