Studeo s.c. - sprl
Kennisgeving van aanvullende informatie, informatie over een onvolledige procedure of rectificatie

Werken op de daken van de Kapel van de Onze-Lieve Vrouw van Goed Succes

Werken op de daken van de Kapel van de Onze-Lieve Vrouw van Goed Succes.
Dakbedekking van koper met roef, met kleine dakkapellen.

Publicatiedatum
15-12-2016
Opdrachtcodes (CPV)
45000000 - Bouwwerkzaamheden
45261213 - Aanbrengen van metalen dakbedekking
Deze aankondiging betreft
Aanvullende informatie

Aanbestedende dienst

Officiële benaming
Studeo s.c. - sprl
Postadres
rue Melsens, 12, 1000 Bruxelles, BE
Contactpunt(en)
Creplet Nicolas

Overige nadere inlichtingen

aantal gevraagde referenties : 2.