Ruilverkavelingscomité Sint-Rijkers
Aankondiging van een opdracht

RVK Sint-Rijkers - Restauratie militaire keuken en omgevingswerken

VOOR DEEL 1 : OMGEVINGSWERKEN :
- Het uitzetten van de werken;
- Het uitvoeren van de nodige grondwerken in uitgraving, ophoging en afdekking voor het uitvoeren van de nieuwe verhardingen
- Het aanleggen van zandcementfundering;
- Het aanleggen van verhardingen in betontegels (grootformaat)
- Het leveren en plaatsen van meubilair
- Het leveren en plaatsen van weideafsluitingen in ursusdraad, weidepoorten (draadpoort), klaphekken en andere constructies.
- Het aanleggen van een weide voor schapen met gronden afkomstig van de uitgraving en inzaaien met graszaad.
- Het uitvoeren van grondbewerkingen en aanplanten van hoogstambomen met kluit en bosgoed met naakte wortel.
- Het bouwen van een schapenhok in hout
- Het onderhoud tijdens de waarborgperiode van het bosgoed, bomen, houtkanten en grazige vegetaties.
VOOR DEEL 2 : RESTAURATIEWERKEN :
- Restauratiewerken aan de voormalige militaire keuken (WO1) en bestaande waterput (beschermde monumenten):
- Versteviging bestaande funderingen;
- Aanbrengen chemische ankers;
- Vernieuwen vermolmd houten timmer- en schrijnwerk;
- Vernieuwen volledige dakconstructie en plaatsen nieuwe leien;
- Reinigen van het metselwerk, aanvullen ontbrekend metselwerk, incl. voegwerk;
- Aanbrengen van een nieuwe gepolierde betonplaat met vorstrand binnen;
- Bouwen van een nieuwe staalconstructie en plaatsen gepolierde betonplaat ter evocatie van het voormalige en ingestorte deel van de militaire keuken.
De gedetailleerde beschrijving van de opdracht is terug te vinden in de technische specificaties.

Publicatiedatum
22-10-2015
Deadline
01-12-2015 om 10:40
Opdrachtcodes (CPV)
45454100 - Restauratiewerkzaamheden
Regiocodes (NUTS)
BE1 - RÉGION DE BRUXELLES-CAPITALE / BRUSSELS HOOFDSTEDELIJK GEWEST
Contracttype
Werken - Uitvoering
Procedure
Openbaar

Aanbestedende dienst

Officiële benaming
Ruilverkavelingscomité Sint-Rijkers
Postadres
Velodroomstraat 28, 8200 Brugge, BE
Contactpunt(en)
De heer Paul Kouckuyt

Hoeveelheid of omvang van de opdracht

-

Voorwaarden voor deelneming

Persoonlijke situatie van ondernemers, waaronder de vereisten in verband met de inschrijving in het beroeps- of handelsregister

Door in te schrijven op deze opdracht verklaart de inschrijver zich niet in een toestand van uitsluiting of belangenvermenging te bevinden, zoals bedoeld in artikel 61 §§1 en 2 van het KB van 15 juli 2011 betreffende plaatsing van overheidsopdrachten.

Vakbekwaamheid

Eventuele minimumeisen:

Vereiste erkenning: D24 (Restauratie van monumenten) , Klasse 1