Vereenvoudigde aankondiging van een opdracht - defensie en veiligheid

EVERE – Kwartier Koningin Elisabeth - BM 13 – Open overeenkomst van werken (interne faciliteiten, elektriciteit, data en HVAC) ten behoeve van de installatie van een nieuwe satelliet-capaciteit

Open overeenkomst van werken : interne faciliteiten, elektriciteit, data en HVAC

Datum van verzending van deze aankondiging
22-12-2017
Publicatiedatum
22-12-2017
Deadline
25-01-2018
Regiocodes (NUTS)
BE1 - RÉGION DE BRUXELLES-CAPITALE / BRUSSELS HOOFDSTEDELIJK GEWEST
Opdrachtcodes (CPV)
45300000 - Installatiewerkzaamheden in de bouw

Aanbestedende dienst

Officiële benaming
MRMP-I/P - Algemene Directie Material Resources - Divisie Overheidsopdrachten - "Sectie Infrastucture" - Ondersectie "Programma's"
Postadres
Rue d'Evere, 1
Plaats
Evere
Postcode
1140
Land
BELGIQUE-BELGIË
Contactpersoon
Anne CHARLES
Telefoon
+32 24415456
Fax
+32 24439426
E-mail
anne.charles@mil.be
Hoofdadres
http://www.mil.be/mr/subject/index.asp?LAN=fr&ID=1190
Adres van het kopersprofiel
https://enot.publicprocurement.be/enot-war/preViewNotice.do?noticeId=294818