Aquafin NV - Directie Asset Management
Kennisgeving van aanvullende informatie, informatie over een onvolledige procedure of rectificatie

Project 22.127/1 (0887-0153) - Hoksem (Hoegaarden), KWZI Hoegaarden-Hoksem

Project 22.127/1 (0887-0153) - Hoksem (Hoegaarden), KWZI Hoegaarden-Hoksem
Bouwen van een nieuwe kleinschalige afvalwaterzuivering KWZI Hoegaarden-Hoksem, gelegen Kumtichsesteenweg te Hoksem.
De totaliteit van werken wordt aanbesteed in 1 lot: Lot 1: Bouwkundige werken en Elektro-Mechanica (incl. pompen)

Publicatiedatum
12-12-2016
Opdrachtcodes (CPV)
45232420 - Bouwwerkzaamheden voor rioolwaterzuiveringsinstallaties
Deze aankondiging betreft
Aanvullende informatie

Aanbestedende dienst

Officiële benaming
Aquafin NV - Directie Asset Management
Postadres
Dijkstraat 8, 2630 Aartselaar, BE
Contactpunt(en)
Directie Asset Management
Ter attentie van
Dhr. Bart Van Eygen

Overige nadere inlichtingen

TERECHTWIJZEND BERICHT NR. 4 :
Wijzigingen bestek, meetstaat en plannen.