MRMP-I/P - Algemene Directie Material Resources - Divisie Overheidsopdrachten - "Sectie Infrastucture" - Ondersectie "Programma's"
Kennisgeving van aanvullende informatie, informatie over een onvolledige procedure of rectificatie

Bouw van een nieuw complex voor fitness / revalidatie en een sportmagazijn

AARLEN - Kamp Generaal Bastin - Bouw van een nieuw complex voor fitness / revalidatie en een sportmagazijn

Publicatiedatum
02-12-2016
Opdrachtcodes (CPV)
45200000 - Volledige of gedeeltelijke bouw- en civieltechnische werkzaamheden
Deze aankondiging betreft
Aanvullende informatie

Aanbestedende dienst

Officiële benaming
MRMP-I/P - Algemene Directie Material Resources - Divisie Overheidsopdrachten - "Sectie Infrastucture" - Ondersectie "Programma's"
Postadres
Eversestraat, 1, 1140 Evere, BE
Contactpunt(en)
Charles Anne

Overige nadere inlichtingen

detailstekenings D1 tot D7 gepubliceerd