Regie der Gebouwen - Regio Brussel
Vereenvoudigde aankondiging van een opdracht

Vorst – Europese School - Verwijderen van stroomkringen in laboklas.

Vorst – Europese School - Verwijderen van stroomkringen in laboklas.

Datum van verzending van deze aankondiging
17-06-2020
Publicatiedatum
17-06-2020
Deadline
30-06-2020
Regiocodes (NUTS)
BE10 - Région de Bruxelles-Capitale / Brussels Hoofdstedelijk Gewest
Opdrachtcodes (CPV)
45311000 - Aanbrengen van elektrische bedrading en fittings

Aanbestedende dienst

Officiële benaming
Regie der Gebouwen - Regio Brussel
Postadres
Gulden Vlieslaan, 87 - bus 2
Plaats
BRUSSEL
Postcode
1060
Land
BELGIQUE-BELGIË
Contactpersoon
Gerald Goossens
Telefoon
+32 496126052
Fax
-
E-mail
[email protected]
Hoofdadres
http://www.buildingsagency.be
Adres van het kopersprofiel
https://enot.publicprocurement.be/enot-war/preViewNotice.do?noticeId=378971