Regie der Gebouwen - Vlaanderen Regio West
Vereenvoudigde aankondiging van een opdracht

Jabbeke - FOD Binnenlandse Zaken - dakherstelling

Jabbeke - FOD Binnenlandse Zaken - dakherstelling

Datum van verzending van deze aankondiging
09-08-2017
Publicatiedatum
09-08-2017
Deadline
29-08-2017
Regiocodes (NUTS)
BE234 - Arr. Gent
BE251 - Arr. Brugge
Opdrachtcodes (CPV)
45261920 - Onderhoud van daken

Aanbestedende dienst

Officiële benaming
Regie der Gebouwen - Vlaanderen Regio West
Postadres
Oude Gentweg, 75A
Plaats
BRUGGE
Postcode
8000
Land
BELGIQUE-BELGIË
Contactpersoon
Andy Desender
Telefoon
+32 50441841
Fax
-
E-mail
[email protected]
Hoofdadres
http://www.buildingsagency.be
Adres van het kopersprofiel
https://enot.publicprocurement.be/enot-war/preViewNotice.do?noticeId=282396