Aankondiging van een gegunde opdracht – nutssectoren

"Raamovereenkomst voor de vervanging en de wijziging van de 11kV kringen en de vernieuwing van de uitrustingen voor de bestaande tunnels van de metro en pre-metro van Brussel"

Voorwerp van de opdracht:

Raamovereenkomst voor de vervanging en de wijziging van de 11kV kringen en de vernieuwing van de uitrustingen voor de bestaande tunnels van de metro en pre-metro van Brussel.

Maken eveneens deel uit van de evacuatiewerken van oude kringen, alle kringen waarvan afstand is gedaan volgens de procedure bepaald in de paragraaf 18 van de bijzondere technische bepalingen.

Deze opruimingswerken van de tunnels – voornamelijk ter hoogte van de kabelladders worden uitgevoerd in het kader van de voorbereiding van de aanpassingswerken in de kunstwerken met het oog op het verwezenlijken van het PMM programma (Programma Modernisering Metro).


Datum van verzending van deze aankondiging
23-11-2017
Publicatiedatum
25-11-2017
Regiocodes (NUTS)
BE100 - Arr. de Bruxelles-Capitale / Arr. van Brussel-Hoofdstad
Opdrachtcodes (CPV)
45310000 - Aanleg van elektriciteit
45311200 - Aanbrengen van elektrische fittings
Contracttype
Werken
Procedure
Openbare procedure

Aanbestedende dienst

Officiële benaming
Directie Infrastructuur van het Openbaar Vervoer
Postadres
Vooruitgangsstraat 80
Plaats
Brussel
Postcode
1030
Land
BELGIQUE-BELGIË
Contactpersoon
M. Luc Payfa
E-mail
lpayfa@sprb.brussels

Gunning van een opdracht

Aanvankelijk geraamde totale waarde van de opdracht/het perceel
-
Totale waarde van de opdracht/het perceel
14723762.49 EUR
Laagste offerte
-
Hoogste offerte
-
De opdracht is gegund aan een groep ondernemers
ja
Naam en adres van de contractant
Spie Belgium nv
Naam en adres van de contractant
Putman Frères nv