Ministerie van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest - Brussel Mobiliteit - BUV - Directie Infrastructuur van het Openbaar Vervoer
Kennisgeving van aanvullende informatie, informatie over een onvolledige procedure of rectificatie

Raamovereenkomst voor het leveren en het vernieuwen van de consignelussen van de richtsnelheid in het spoor voor 13 stations van het metronet van het Brussels Hoofdstedelijk gewest (programma 2014 – 2017)

De onderhavige opdracht van werken omvat :
- De levering van de nieuwe kabels voor de snelheidsvoorschriften evenals de beschermdozen in welke de TDA (aanpassingstransformator) en de RDA (aanpassingsweerstand) ingebouwd worden;
- De levering en de plaatsing van een beschermplaat tegen de regen en/of waterinsijpeling, te plaatsen op de TDA en RDA-dozen;
- De plaatsing van de nieuwe kabels in het spoor;
- De plaatsing van de nieuwe uitrustingen TDA en RDA in het spoor;
- De indienststelling van de nieuwe kabellussen en de aansluiting van de nieuwe TDA en RDA –dozen;
- Het wegnemen van de oude kabels evenals de oude uitrustingen TDA en RDA; en de oude bevestigingselementen.
De vernieuwing van oude kabels situeert zich hoofdzakelijk in volgende stations:
• Station nr. 20 : Thieffry
• Station nr. 21: Pétillon
• Station nr. 22 : Hankar
• Station nr. 23 : Delta
• Station nr. 24 : Beaulieu
• Station nr. 25 : Demey
• Station nr. 26 : Herrmann-Debroux
• Station nr. 774 : Beekkant
• Station nr. 775 : Ossegem
• Station nr. 776 : Simonis
• Station nr. 777 : Belgica
• Station nr. 778 : Pannenhuis
• Station nr. 779 : Bockstael
Hetzij 13 inter-stations, die geheel of gedeeltelijk betrokken zijn.

Publicatiedatum
05-09-2014
Opdrachtcodes (CPV)
45311000 - Aanbrengen van elektrische bedrading en fittings
Deze aankondiging betreft
Rectificatie

Aanbestedende dienst

Officiële benaming
Ministerie van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest - Brussel Mobiliteit - BUV - Directie Infrastructuur van het Openbaar Vervoer
Postadres
Vooruitgangsstraat 80, bus 1, 1035 Brussel, BE
Contactpunt(en)
Vancraenbroeck Eric Paul

Gecorrigeerde of toegevoegde informatie

Plaats waar de te wijzigen tekst staat
III.2.1) Persoonlijke situatie van ondernemers, waaronder de vereisten in verband met de inschrijving in het beroeps- of handelsregister - Inlichtingen en formaliteiten om na te gaan of aan de vereisten is voldaan: (indien van toepassing):
In plaats van
Artikel 73 :
De inschrijver moet voldoen aan de voorwaarden van de kwalitatieve selectie gestaafd door de volgende
documenten die verplicht te voegen zijn bij de offerte:
- hetzij het bewijs van zijn erkenning als aannemer van werken voor de uitvoering van werken van categorie
P2 en van de klasse die overeenstemt met het bedrag van de offerte (klasse 2 volgens de raming van de
Aanbestedende Overheid);
Te lezen
Artikel 73 :
De inschrijver moet voldoen aan de voorwaarden van de kwalitatieve selectie gestaafd door de volgende
documenten die verplicht te voegen zijn bij de offerte:
- hetzij het bewijs van zijn erkenning als aannemer van werken voor de uitvoering van werken van categorie
P2 en van de klasse die overeenstemt met het bedrag van de offerte (klasse 5 volgens de raming van de
Aanbestedende Overheid);

Overige nadere inlichtingen

Er is een fout geslopen in de paragraaf “Vereiste erkenning” van de administratieve bepalingen van het Bijzonder Bestek nr. 1360.
Inderdaad er moet gelezen worden « Het bestuur oordeelt dat de werken tot de klasse 5 behoren” in plaats van “Het bestuur oordeelt dat de werken tot de klasse 2 behoren”.