Infrabel - Directie Asset Management - Area South-West
Aankondiging van een gegunde opdracht – nutssectoren

TR 795301 - Dienstgebouw Charleroi

Het doel van de aanneming is het bouwen, in Charleroi, van een gebouw dat een seinhuis en kantoren voor de I-TMS personeel, Asset Management personeel en een ondergrondse parking omvat.

Datum van verzending van deze aankondiging
28-08-2017
Publicatiedatum
28-08-2017
Regiocodes (NUTS)
BE322 - Arr. Charleroi
Opdrachtcodes (CPV)
45213000 - Gebouwen met een commerciële functie, pakhuizen en industriële gebouwen, en gebouwen in verband met transport
45213150 - Bouwen van kantoorpand
Contracttype
Werken
Procedure
Mededingingsprocedure met onderhandeling

Aanbestedende dienst

Officiële benaming
Infrabel - Directie Asset Management - Area South-West
Postadres
Quai de la Gare du sud
Plaats
Charleroi
Postcode
6000
Land
BELGIQUE-BELGIË
Contactpersoon
-
E-mail
[email protected]

Gunning van een opdracht

Aanvankelijk geraamde totale waarde van de opdracht/het perceel
-
Totale waarde van de opdracht/het perceel
21725994.15 EUR
Laagste offerte
-
Hoogste offerte
-
De opdracht is gegund aan een groep ondernemers
neen
Naam en adres van de contractant
Franki SA , Chemin des Moissons 10, 4400 Flémalle, BELGIQUE-BELGIË