NMBS
Aankondiging van een gegunde opdracht – nutssectoren

TR 092350 (CD2/0000182495) : Uitrustingswerken en omgevingswerken rondom de polyvalente werkplaats

De opdracht TR 092350 omvat :

- het vrijmaken van het terrein, sloopwerkzaamheden en opbraak van de resterende bestaande spoorinstallatie;

- het aanleggen van de spoorinfrastructuur voor twee spoorbundels (sporen, bovenleidingen);

- het aanleggen van een instapplatform voor de binnenschoonmaak van treinstellen en het aanleggen van een

tankplatform.

Verder dient ook de buitenverlichting worden voorzien en de aanleg van taluds rondom het terrein met

keermuren. De aanleg van de wegenis, stockage en paarkeerplaatsen behoren ook tot deze opdracht.

Publicatiedatum
05-10-2015
Opdrachtcodes (CPV)
45234000 - Bouwwerkzaamheden voor spoorwegen en kabeltransportsystemen
Regiocodes (NUTS)
BE234 - Arr. Gent
Contracttype
Werken - Uitvoering
Procedure
Openbaar

Aanbestedende dienst

Officiële benaming
NMBS
Postadres
Hallepoortlaan 40B, 1070 BRUSSEL, BE

Gunning en waarde van de opdracht

Officiële benaming
THV CEI DEMEYER - BAM TRACK - COFELY FABRICOM
Postadres
Gatti de Gamondstraat 254, 1180 Brussel
Waarde
22509643.63 EUR