Vereenvoudigde aankondiging van een opdracht

BRUGGE - REGIE DER GEBOUWEN - vervangen van buitenverlichting

BRUGGE - REGIE DER GEBOUWEN - vervangen van buitenverlichting

Datum van verzending van deze aankondiging
22-11-2017
Publicatiedatum
22-11-2017
Deadline
11-01-2018
Regiocodes (NUTS)
BE251 - Arr. Brugge
Opdrachtcodes (CPV)
45316100 - Installeren van buitenverlichting

Aanbestedende dienst

Officiële benaming
Regie der Gebouwen - Vlaanderen Regio West
Postadres
Oude Gentweg, 75A
Plaats
BRUGGE
Postcode
8000
Land
BELGIQUE-BELGIË
Contactpersoon
Wim Claerhout
Telefoon
+32 50441878
Fax
-
E-mail
Wim.Claerhout@buildingsagency.be
Hoofdadres
http://www.buildingsagency.be
Adres van het kopersprofiel
https://enot.publicprocurement.be/enot-war/preViewNotice.do?noticeId=291982