MRMP-I/P - Algemene Directie Material Resources - Divisie Overheidsopdrachten - "Sectie Infrastucture" - Ondersectie "Programma's"
Aankondiging van een opdracht

SCHOTEN - Elektrificatie van twee hoge druk pompstations 4SCP1 en 4SCP2

SCHOTEN - Elektrificatie van twee hoge druk pompstations 4SCP1 en 4SCP2

Publicatiedatum
09-12-2016
Deadline
16-01-2017 om 14:00
Opdrachtcodes (CPV)
45231100 - Algemene bouwwerkzaamheden voor pijpleidingen
Regiocodes (NUTS)
BE211 - Arr. Antwerpen
Contracttype
Werken - Uitvoering
Procedure
Niet-openbaar

Aanbestedende dienst

Officiële benaming
MRMP-I/P - Algemene Directie Material Resources - Divisie Overheidsopdrachten - "Sectie Infrastucture" - Ondersectie "Programma's"
Postadres
Eversestraat, 1, 1140 Evere, BE
Contactpunt(en)
Rousseau Catherine Micheline

Hoeveelheid of omvang van de opdracht

-

Voorwaarden voor deelneming

Persoonlijke situatie van ondernemers, waaronder de vereisten in verband met de inschrijving in het beroeps- of handelsregister

Zie bijlage

Vakbekwaamheid

Eventuele minimumeisen:

Klasse: Klasse 8 : meer dan 5.330.000 EUR, Categorie: L, L2, P2