Aankondiging van een opdracht

SCHOTEN - Elektrificatie van twee hoge druk pompstations 4SCP1 en 4SCP2

SCHOTEN - Elektrificatie van twee hoge druk pompstations 4SCP1 en 4SCP2

Publicatiedatum
09-12-2016
Deadline
16-01-2017 om 14:00
Opdrachtcodes (CPV)
45231100 - Algemene bouwwerkzaamheden voor pijpleidingen
Regiocodes (NUTS)
BE211 - Arr. Antwerpen
Contracttype
Werken - Uitvoering
Procedure
Niet-openbaar

Aanbestedende dienst

Officiële benaming
MRMP-I/P - Algemene Directie Material Resources - Divisie Overheidsopdrachten - "Sectie Infrastucture" - Ondersectie "Programma's"
Postadres
Eversestraat, 1, 1140 Evere, BE
Contactpunt(en)
Rousseau Catherine Micheline

Hoeveelheid of omvang van de opdracht

-

Voorwaarden voor deelneming

Persoonlijke situatie van ondernemers, waaronder de vereisten in verband met de inschrijving in het beroeps- of handelsregister

Zie bijlage

Vakbekwaamheid

Eventuele minimumeisen:

Klasse: Klasse 8 : meer dan 5.330.000 EUR, Categorie: L, L2, P2

Test TenderWolf nu :trialPeriod dagen gratis en vrijblijvend!

De voorbije maand alleen al werden in België maar liefst 1905 nieuwe overheidsopdrachten aangekondigd.

Jaarlijks worden in België zowat 20.000 overheidsopdrachten uitgeschreven, van loodgieterswerk tot grote infrastructuurwerken, van schoolmaaltijden tot mainframes. Goed voor een bedrag van ongeveer 50 miljard euro.

Test TenderWolf nu 30 dagen gratis en vrijblijvend!