Aquafin NV - Directie Asset Management
Kennisgeving van aanvullende informatie, informatie over een onvolledige procedure of rectificatie

Project 21.910/1 - Renovatie RWZI Duffel, bouwkundige en elektromechanische werken deel RWZI

Project 21.910/1 - RWZI Duffel, lot 1 - bouwkundige en elektromechanische werken deel RWZI
Het bouwen, het renoveren en opstarten van een rioolwaterzuiveringsinstallatie RWZI Duffel gelegen
te Duffel langsheen de Hondiuslaan.
Besteknummer: 21.910 – Bouwkundige werken + Elektromechanische werken deel RWZI.
De totaliteit der werken wordt aanbesteed in 2 percelen of loten:
Lot 1: Bouwkundige werken en elektromechanische werken deel RWZI
Lot 2: Elektromechanische werken beluchting en menging
Dit bestek betreft lot 1: Bouwkundige werken en elektromechanische werken deel RWZI
De opdracht omvat in hoofdzaak:
het bouwen van een nieuw influentgemaal, roosterinstallatie, selectortank, beluchtingsbekkens, nabezinktanks, effluent- en SWA-gemaal, effluentventuri, slibindikker, ruimte voor slibpompen en werkplaats, voorziening voor opvang regenwater (wadi) alsook aanpassingen aan regenbezinktank, defosfatatietank, dienstgebouw (incl. elektriciteit), waterloop, alsook afbraak van de slibdroogbedden, voorgisting, verhardingen, roosterinstallatie, zandvanger, oxidatiebedden, voorbezinktank, nabezinktank, effluent- en SWA-gemaal, effluentventuri.
Er dienen eveneens infrastructuurwerken te worden uitgevoerd over de gehele locatie.

Publicatiedatum
14-12-2016
Opdrachtcodes (CPV)
45232420 - Bouwwerkzaamheden voor rioolwaterzuiveringsinstallaties
Deze aankondiging betreft
Aanvullende informatie

Aanbestedende dienst

Officiële benaming
Aquafin NV - Directie Asset Management
Postadres
Dijkstraat 8, 2630 Aartselaar, BE
Contactpunt(en)
Directie Asset Management
Ter attentie van
Dhr. Bart Van Eygen

Overige nadere inlichtingen

TERECHTWIJZEND BERICHT NR.2 : wijzigingen meetstaat. Gelieve bij uw inschrijving te vermelden dat rekening werd gehouden met
terechtwijzend bericht nr 2 en 1.