OCMW Mechelen
Kennisgeving van aanvullende informatie, informatie over een onvolledige procedure of rectificatie

Realisatie Beiaardprieel St Mettetuin

Realisatie Beiaardprieel St Mettetuin

Publicatiedatum
19-12-2016
Opdrachtcodes (CPV)
45000000 - Bouwwerkzaamheden
Deze aankondiging betreft
Aanvullende informatie

Aanbestedende dienst

Officiële benaming
OCMW Mechelen
Postadres
Lange Schipstraat 27, 2800 Mechelen, BE
Contactpunt(en)
De heer Erwin De Leersnyder

Overige nadere inlichtingen

toevoeging Veiligheids- en gezondheidsplan