Afdeling Bovenschelde
Aankondiging van een gegunde opdracht

Leie te Kortrijk. Broel- en Verzetskaai. Herinrichting Leieoevers.

Het voorwerp van de opdracht is de heraanleg van de boorden van de Oude Leie-arm t.h.v. Broelkaai en Verzetskaai en de heraanleg van de Konventstraat te Kortrijk.
Volgens de CPV-classificatie hebben deze werken betrekking op:
45000000-7: Bouwwerkzaamheden
45200000-9: Volledige of gedeeltelijke bouw- en civieltechnische werkzaamheden
45220000-5: Civieltechnische en bouwwerkzaamheden
45230000-8: Aanleggen van pijpleidingen, communicatielijnen en stroomleidingen, autowegen, wegen, vliegvelden en spoorlijnen; verhardingen
45232000-2: Aanvullende werkzaamheden voor pijpleidingen en kabels
45232400-6: Bouwwerkzaamheden voor riool
45232440-8: Aanleggen van rioleringsbuizen
45233000-9: Aanleggen van snelwegen en wegen
45233100-0: Bouwwerkzaamheden voor hoofdwegen en wegen
45233120-6: Wegenbouwwerken
De werken omvatten:
- topografische verrichtingen voor het uitzetten van het tracé
- plaatsbeschrijving
- opbraak van verhardingen en hun funderingen
- opbraak van leuningen
- gedeeltelijke opbraak van de bestaande kaaimuren van beton en parament van natuursteen
- opbraak van rioleringen
- bouwen van keermuren van gewapend beton en parement van natuursteen
- bijwerken van kaaimuren met natuursteenparament
- plaatsen van dekstenen
- aanleggen van rioleringen en bouwen van inspectieputten en een overstort
- bouwen van trappenpartijen
- plaatsen van leuningen
- heraanleg van verhardingen en hun funderingen
- aanplanten van hoogstammen
- het onderhoud van de werken gedurende de waarborgperiode
- de opmaak van alle detail- en werktekeningen nodig voor de uitvoering van de werken
- de opmaak van de as-builtplannen en het as-builtdossier.

Publicatiedatum
02-12-2016
Opdrachtcodes (CPV)
45000000 - Bouwwerkzaamheden
Regiocodes (NUTS)
BE254 - Arr. Kortrijk
Contracttype
Werken
Procedure
Openbaar

Aanbestedende dienst

Officiële benaming
Afdeling Bovenschelde
Postadres
Guldensporenpark 105, 9820 Merelbeke, BE
Contactpunt(en)
ir. Ann Decouttere

Totale definitieve waarde van de opdracht/opdrachten

3487565.59 EUR

Gunning en waarde van de opdracht

Naam en adres van de ondernemer aan wie de opdracht is gegund
Naam
nv Aswebo
Postadres
Booiebos 4, 9031 Gent
Titel
-
Waarde
3487565.59 EUR