Antwerpen
Aankondiging van een opdracht

Riolerings- en bestratingswerken Speelpleinstraat - Terlindenhofstraat

Riolerings- en bestratingswerken Speelpleinstraat - Terlindenhofstraat

Publicatiedatum
23-12-2016
Deadline
14-02-2017 om 09:45
Opdrachtcodes (CPV)
45233120 - Wegenbouwwerken
45112000 - Graafwerkzaamheden en grondverzet
45232400 - Bouwwerkzaamheden voor riool
45232440 - Aanleggen van rioleringsbuizen
45233222 - Bestratings- en asfalteerwerkzaamheden
45233300 - Funderingswerkzaamheden voor (hoofd)wegen, straten en voetpaden
45236000 - Aanbrengen van verharding
45432112 - Aanbrengen van bestrating
Regiocodes (NUTS)
BE211 - Arr. Antwerpen
Contracttype
Werken
Procedure
Openbaar

Aanbestedende dienst

Officiële benaming
Antwerpen
Postadres
Grote Markt 1, 2000 Antwerpen, BE
Contactpunt(en)
Van der Taelen Marina Germaine

Hoeveelheid of omvang van de opdracht

-

Voorwaarden voor deelneming

-