Aankondiging van een opdracht

INSTALLATIE VAN EEN NIEUWE KOELINGINSTALLATIE IN EEN DATACENTER

De opdracht is een overheidsopdracht van werken die als voorwerp heeft de installatie van een nieuwe koelinstallatie in een datacenter.

Publicatiedatum
22-12-2016
Deadline
19-01-2017 om 11:00
Opdrachtcodes (CPV)
45331200 - Installeren van ventilatie en airconditioning
Regiocodes (NUTS)
BE1 - RÉGION DE BRUXELLES-CAPITALE / BRUSSELS HOOFDSTEDELIJK GEWEST
Contracttype
Werken
Procedure
Onderhandeling

Aanbestedende dienst

Officiële benaming
Landsbond van de Christelijke Mutualiteiten
Postadres
Haachtstesteenweg 579 bus 40, 1031 Brussel, BE
Contactpunt(en)
Boogaerts Koen

Hoeveelheid of omvang van de opdracht

Waarde: 435026.00 EUR

Voorwaarden voor deelneming

Persoonlijke situatie van ondernemers, waaronder de vereisten in verband met de inschrijving in het beroeps- of handelsregister

zie bestek

Economische en financiële draagkracht

zie bestek

Eventuele minimumeisen:

zie bestek

Vakbekwaamheid

zie bestek

Eventuele minimumeisen:

zie bestek

Test TenderWolf nu :trialPeriod dagen gratis en vrijblijvend!

De voorbije maand alleen al werden in België maar liefst 1905 nieuwe overheidsopdrachten aangekondigd.

Jaarlijks worden in België zowat 20.000 overheidsopdrachten uitgeschreven, van loodgieterswerk tot grote infrastructuurwerken, van schoolmaaltijden tot mainframes. Goed voor een bedrag van ongeveer 50 miljard euro.

Test TenderWolf nu 30 dagen gratis en vrijblijvend!