Regie der Gebouwen - Vlaanderen Regio Noord
Proces-verbaal van opening van de offertes

Antwerpen – FOD Justitie – behandeling houten vloer SPP

Publicatiedatum
25-06-2020
Regiocodes (NUTS)
BE211 - Arr. Antwerpen
Opdrachtcodes (CPV)
45432113 - Leggen van parketvloeren
45432114 - Leggen van houten vloerbedekkingen
45442000 - Aanbrengen van beschermende lagen
45442300 - Werkzaamheden voor oppervlakbescherming
45453100 - Opknapwerkzaamheden

1. Overzicht

Referentienummer

VRN-2020-111413-HADE-98B-F02

Aantal offertes

Aantal elektronische offertes
0
Aantal papieren offertes
0

Deelnemende bedrijven

2. Informatie

Aanbestedende dienst

Officiële benaming
Regie der Gebouwen - Vlaanderen Regio Noord
Postadres
Italiëlei, 4 b15
Plaats
ANTWERPEN
Postcode
2000
Land
BELGIQUE-BELGIË
Contactpersoon
Hans Depuydt
Telefoon
+32 32230096
Fax
-
E-mail
[email protected]
Hoofdadres
http://www.buildingsagency.be
Adres van het kopersprofiel
https://enot.publicprocurement.be/enot-war/preViewNotice.do?noticeId=375132
Datum van aanmaak
12/05/2020 13:02:26

Algemene opmerkingen

-

3. Offertes