Aankondiging van een opdracht

Centrale inschrijving - perceel 1: ruwbouw en afwerking

AZ Sint-Jan Brugge - herinrichting centrale inschrijving
perceel 1: ruwbouw en afwerking

Publicatiedatum
20-12-2016
Deadline
15-02-2017 om 14:00
Opdrachtcodes (CPV)
45000000 - Bouwwerkzaamheden
45400000 - Afwerking van gebouwen
Regiocodes (NUTS)
BE251 - Arr. Brugge
Contracttype
Werken
Procedure
Openbaar

Aanbestedende dienst

Officiële benaming
Boeckx Architects
Postadres
Torhoutsesteenweg 52, 8400 Oostende, BE
Contactpunt(en)
secretariaat
Ter attentie van
sylvie titeca

Hoeveelheid of omvang van de opdracht

-

Voorwaarden voor deelneming

Persoonlijke situatie van ondernemers, waaronder de vereisten in verband met de inschrijving in het beroeps- of handelsregister

zie bestek

Economische en financiële draagkracht

zie bestek

Vakbekwaamheid

beschikken over een erkenning

Eventuele minimumeisen:

Klasse: Klasse 3 : tot 500.000 EUR, Categorie: D5

Test TenderWolf nu :trialPeriod dagen gratis en vrijblijvend!

De voorbije maand alleen al werden in België maar liefst 1857 nieuwe overheidsopdrachten aangekondigd.

Jaarlijks worden in België zowat 20.000 overheidsopdrachten uitgeschreven, van loodgieterswerk tot grote infrastructuurwerken, van schoolmaaltijden tot mainframes. Goed voor een bedrag van ongeveer 50 miljard euro.

Test TenderWolf nu 30 dagen gratis en vrijblijvend!