Boeckx Architects
Aankondiging van een opdracht

Centrale inschrijving - perceel 1: ruwbouw en afwerking

AZ Sint-Jan Brugge - herinrichting centrale inschrijving
perceel 1: ruwbouw en afwerking

Publicatiedatum
20-12-2016
Deadline
15-02-2017 om 14:00
Opdrachtcodes (CPV)
45000000 - Bouwwerkzaamheden
45400000 - Afwerking van gebouwen
Regiocodes (NUTS)
BE251 - Arr. Brugge
Contracttype
Werken
Procedure
Openbaar

Aanbestedende dienst

Officiële benaming
Boeckx Architects
Postadres
Torhoutsesteenweg 52, 8400 Oostende, BE
Contactpunt(en)
secretariaat
Ter attentie van
sylvie titeca

Hoeveelheid of omvang van de opdracht

-

Voorwaarden voor deelneming

Persoonlijke situatie van ondernemers, waaronder de vereisten in verband met de inschrijving in het beroeps- of handelsregister

zie bestek

Economische en financiële draagkracht

zie bestek

Vakbekwaamheid

beschikken over een erkenning

Eventuele minimumeisen:

Klasse: Klasse 3 : tot 500.000 EUR, Categorie: D5