Aankondiging van een opdracht

Uitnodiging tot indienen offerte - Bouwen van een multifunctionele luifel - Vereenvoudigde onderhandelingsprocedure met bekendmaking

Bouwen van een multifunctionele luifel

Publicatiedatum
20-12-2016
Deadline
26-01-2017 om 12:00
Opdrachtcodes (CPV)
45213315 - Bouwen van bushokje
Regiocodes (NUTS)
BE253 - Arr. Ieper
Contracttype
Werken - Uitvoering
Procedure
Versnelde onderhandelingsprocedure

Aanbestedende dienst

Officiële benaming
Stad Poperinge
Postadres
Grote Markt 1, 8970 Poperinge, BE
Contactpunt(en)
De heer Bruno Bouton

Hoeveelheid of omvang van de opdracht

-

Voorwaarden voor deelneming

Persoonlijke situatie van ondernemers, waaronder de vereisten in verband met de inschrijving in het beroeps- of handelsregister

zie bestek

Economische en financiële draagkracht

nihil

Eventuele minimumeisen:

nihil

Vakbekwaamheid

zie bestek

Eventuele minimumeisen:

nihil
Vereiste erkenning: D (Bouwwerken), Klasse 1

Test TenderWolf nu :trialPeriod dagen gratis en vrijblijvend!

De voorbije maand alleen al werden in België maar liefst 1905 nieuwe overheidsopdrachten aangekondigd.

Jaarlijks worden in België zowat 20.000 overheidsopdrachten uitgeschreven, van loodgieterswerk tot grote infrastructuurwerken, van schoolmaaltijden tot mainframes. Goed voor een bedrag van ongeveer 50 miljard euro.

Test TenderWolf nu 30 dagen gratis en vrijblijvend!