Vzw Stijn
Aankondiging van een opdracht

Kamiano: perceel 6 binnenschrijnwerk

Het uit te voeren project betreft Kamiano, wooncentrum met 18 studio's voor personen met een niet-aangeboren hersenletsel.
perceel 6: binnenschrijnwerk
adres: De Weermuur 1, 3440 Zoutleeuw

Publicatiedatum
09-12-2016
Deadline
17-01-2017 om 10:30
Opdrachtcodes (CPV)
45420000 - Bouwtimmerwerk en plaatsen van schrijnwerk
Regiocodes (NUTS)
BE242 - Arr. Leuven
Contracttype
Werken - Uitvoering
Procedure
Openbaar

Aanbestedende dienst

Officiële benaming
Vzw Stijn
Postadres
Breugelweg 200, 3900 Overpelt, BE
Contactpunt(en)
Mevrouw Ann Bergmans

Hoeveelheid of omvang van de opdracht

-

Voorwaarden voor deelneming

Persoonlijke situatie van ondernemers, waaronder de vereisten in verband met de inschrijving in het beroeps- of handelsregister

zie bestek

Economische en financiële draagkracht

zie bestek

Eventuele minimumeisen:

zie bestek

Vakbekwaamheid

zie bestek

Eventuele minimumeisen:

zie bestek
Vereiste erkenning: D5 (Timmerwerk, houten spanten en trappen), Klasse 2