Regie der Gebouwen - Regio Brussel
Vereenvoudigde aankondiging van een opdracht

Brussel – FOD Justitie - Vervanging van een sterfput in de wasplaats van het prefab

Brussel – FOD Justitie - Vervanging van een sterfput in de wasplaats van het prefab

Datum van verzending van deze aankondiging
08-08-2017
Publicatiedatum
08-08-2017
Deadline
22-08-2017
Regiocodes (NUTS)
BE10 - Région de Bruxelles-Capitale / Brussels Hoofdstedelijk Gewest
Opdrachtcodes (CPV)
45332300 - Leggen van afvoerbuizen

Aanbestedende dienst

Officiële benaming
Regie der Gebouwen - Regio Brussel
Postadres
Gulden Vlieslaan, 87 - bus 2
Plaats
BRUSSEL
Postcode
1060
Land
BELGIQUE-BELGIË
Contactpersoon
Maxime Burette
Telefoon
+32 470802455
Fax
-
E-mail
[email protected]
Hoofdadres
http://www.buildingsgency.be
Adres van het kopersprofiel
https://enot.publicprocurement.be/enot-war/preViewNotice.do?noticeId=282233