MRMP-I/A - Algemene Directie Material Resources - Divisie Overheidsopdrachten - "Sectie Infrastucture" - Ondersectie "Verwerving"
Aankondiging van een opdracht

meerjarige open overeenkomst van werken voor verwijdering en afbraak van asbest of asbesthoudende materialen in diverse kwartieren van Defensie (2016-2019)

meerjarige open overeenkomst van werken voor verwijdering en afbraak van asbest of asbesthoudende materialen in diverse kwartieren van Defensie (2016-2019)

Publicatiedatum
30-10-2015
Deadline
14-12-2015 om 10:30
Opdrachtcodes (CPV)
90650000 - Diensten voor het verwijderen van asbest
45262660 - Verwijderen van asbest
Regiocodes (NUTS)
BE - BELGIQUE-BELGIË
Contracttype
Werken
Procedure
Openbaar

Aanbestedende dienst

Officiële benaming
MRMP-I/A - Algemene Directie Material Resources - Divisie Overheidsopdrachten - "Sectie Infrastucture" - Ondersectie "Verwerving"
Postadres
Eversestraat, 1, 1140 Evere, BE
Contactpunt(en)
Machiels François

Hoeveelheid of omvang van de opdracht

-

Voorwaarden voor deelneming

Persoonlijke situatie van ondernemers, waaronder de vereisten in verband met de inschrijving in het beroeps- of handelsregister

zie bestek §4

Vakbekwaamheid

Eventuele minimumeisen:

Klasse: Klasse 3 : tot 500.000 EUR, Categorie: D4