Vlaamse Overheid, Departement Mobiliteit en Openbare Werken, Maritieme Toegang
Aankondiging van een opdracht

MT/01893 Afbraak douanekantoor in Zelzate

MT/01893 Afbraak douanekantoor in Zelzate

Publicatiedatum
14-12-2016
Deadline
24-01-2017 om 10:15
Opdrachtcodes (CPV)
45110000 - Slopen en ontmantelen van gebouwen, en grondverzet
45262660 - Verwijderen van asbest
Regiocodes (NUTS)
BE - BELGIQUE-BELGIË
Contracttype
Werken
Procedure
Openbaar

Aanbestedende dienst

Officiële benaming
Vlaamse Overheid, Departement Mobiliteit en Openbare Werken, Maritieme Toegang
Postadres
Motorstraat 109, 9000 Gent, BE
Contactpunt(en)
Frank Verdoodt

Hoeveelheid of omvang van de opdracht

-

Voorwaarden voor deelneming

Persoonlijke situatie van ondernemers, waaronder de vereisten in verband met de inschrijving in het beroeps- of handelsregister

zie bestek

Economische en financiële draagkracht

zie bestek

Eventuele minimumeisen:

zie bestek

Vakbekwaamheid

zie bestek

Eventuele minimumeisen:

Klasse: Klasse 2 : tot 275.000 EUR, Categorie: G5