Vereenvoudigde aankondiging van een opdracht

BRUSSEL - Internationale instellingen - Reparatie omtrek goten keuken Van Houtte

BRUSSEL - Internationale instellingen - Reparatie omtrek goten keuken Van Houtte

Datum van verzending van deze aankondiging
06-12-2017
Publicatiedatum
06-12-2017
Deadline
15-12-2017
Regiocodes (NUTS)
BE10 - Région de Bruxelles-Capitale / Brussels Hoofdstedelijk Gewest
Opdrachtcodes (CPV)
45432100 - Aanbrengen en afwerken van vloeren

Aanbestedende dienst

Officiële benaming
Regie der Gebouwen - Regio Brussel
Postadres
Gulden Vlieslaan, 87 - bus 2
Plaats
BRUSSEL
Postcode
1060
Land
BELGIQUE-BELGIË
Contactpersoon
Michaël DEPLANCKE
Telefoon
+32 470802311
Fax
-
E-mail
michael.deplancke@buildingsagency.be
Hoofdadres
http://www.buildingsagency.be
Adres van het kopersprofiel
https://enot.publicprocurement.be/enot-war/preViewNotice.do?noticeId=293200