AG VESPA
Aankondiging van een opdracht

13 33 GPB Ferdinand Coosemansstraat

Afbraak van 2 panden en nieuwbouw van 3 woningen
Uitvoeringstermijn: 240 werkdagen

Publicatiedatum
01-12-2016
Deadline
07-02-2017 om 11:00
Opdrachtcodes (CPV)
45211000 - Bouwwerkzaamheden voor meergezins- en eengezinswoningen
Regiocodes (NUTS)
BE211 - Arr. Antwerpen
Contracttype
Werken - Uitvoering
Procedure
Openbaar

Aanbestedende dienst

Officiële benaming
AG VESPA
Postadres
Generaal Lemanstraat 55 bus 4, 2018 Antwerpen, BE
Contactpunt(en)
Liesbet De Vis
Ter attentie van
Liesbet De Vis

Hoeveelheid of omvang van de opdracht

-

Voorwaarden voor deelneming

Persoonlijke situatie van ondernemers, waaronder de vereisten in verband met de inschrijving in het beroeps- of handelsregister

zie bestek

Economische en financiële draagkracht

zie bestek

Eventuele minimumeisen:

zie bestek

Vakbekwaamheid

zie bestek

Eventuele minimumeisen:

Klasse: Klasse 4 : tot 900.000 EUR, Categorie: D