Aankondiging van een gegunde opdracht – nutssectoren

EAN17AW018 Kleine Grondwerken vervangcapaciteit

Kleine Grondwerken vervangcapaciteit.

Dit aankoopdossier betreft het uitvoeren van werken, meer bepaald het uitvoeren van grondwerken voor aansluitingen, onderhoudswerken en interventies.

Perceel 1 : grondwerken voor onderhoudswerken en interventies in infragebied Kempen en Leuven.

Perceel 2 : grondwerken voor aansluitingen in infragebied Leuven, Mechelen en Zenne-Dender.

Voor perceel 1 :

Het contract heeft een looptijd van 4 jaar, in te korten of te verlengen met maximaal 24 maanden, dit omwille van de borging van het rendement en de continuïteit.

Voor perceel 2 :

Het contract heeft een looptijd van 2,5 jaar, te verlengen met maximaal 24 maanden, dit om de looptijd te laten samenvallen met de looptijd van de contracten ‘aansluitingen en overkoppelingen’.


Datum van verzending van deze aankondiging
11-12-2017
Publicatiedatum
13-12-2017
Regiocodes (NUTS)
BE2 - VLAAMS GEWEST
Opdrachtcodes (CPV)
45112400 - Graafwerkzaamheden
45112440 - Aanleggen van terrassen op berghellingen
Contracttype
Werken
Procedure
Mededingingsprocedure met onderhandeling

Aanbestedende dienst

Officiële benaming
Eandis System Operator cvba, werkende in opdracht en voor rekening van Gaselwest, IMEA, Imewo, Intergem, Iveka, Iverlek en Sibelgas die allen als aanbestedende overheid voor de opdracht dienen te worden beschouwd.
Postadres
Brusselsesteenweg 199
Plaats
MELLE
Postcode
9090
Land
BELGIQUE-BELGIË
Contactpersoon
Katelijn Putman
E-mail
katelijn.putman@eandis.be

Gunning van een opdracht

Aanvankelijk geraamde totale waarde van de opdracht/het perceel
1120067.00 EUR
Totale waarde van de opdracht/het perceel
1120067.00 EUR
Laagste offerte
-
Hoogste offerte
-
De opdracht is gegund aan een groep ondernemers
neen
Naam en adres van de contractant
Gegund aan 2 partijen, zie verder bij VI.3) Nadere Inlichtingen
Aanvankelijk geraamde totale waarde van de opdracht/het perceel
659960.00 EUR
Totale waarde van de opdracht/het perceel
659960.00 EUR
Laagste offerte
-
Hoogste offerte
-
De opdracht is gegund aan een groep ondernemers
neen
Naam en adres van de contractant
zie verder
Test TenderWolf nu :trialPeriod dagen gratis en vrijblijvend!

De voorbije maand alleen al werden in België maar liefst 2345 nieuwe overheidsopdrachten aangekondigd.

Jaarlijks worden in België zowat 20.000 overheidsopdrachten uitgeschreven, van loodgieterswerk tot grote infrastructuurwerken, van schoolmaaltijden tot mainframes. Goed voor een bedrag van ongeveer 50 miljard euro.

Test TenderWolf nu 30 dagen gratis en vrijblijvend!