Aankondiging van een opdracht

Bouw van een stalen voetgangersbrug over het kanaal naar Charleroi in het verlengde van de bestaande voetgangersbrug over de sporen te Halle (Sint-Annabrug)

Bouw van een stalen voetgangersbrug over het kanaal naar Charleroi in het verlengde van de bestaande voetgangersbrug over de sporen te Halle (Sint-Annabrug)

Publicatiedatum
28-10-2016
Deadline
05-12-2016 om 13:15
Opdrachtcodes (CPV)
45221100 - Bruggenbouwwerkzaamheden
71220000 - Maken van bouwkundige ontwerpen
71322300 - Brugontwerpdiensten
Regiocodes (NUTS)
BE241 - Arr. Halle-Vilvoorde
Contracttype
Werken
Procedure
Openbaar

Aanbestedende dienst

Officiële benaming
Afdeling Zeekanaal
Postadres
Oostdijk 110, 2830 Willebroek, BE
Contactpunt(en)
Afdeling Zeekanaal, cel investeren
Ter attentie van
ing. Olivier Devriese

Hoeveelheid of omvang van de opdracht

-

Voorwaarden voor deelneming

Economische en financiële draagkracht

Inschrijvers van vreemde nationaliteit dienen zelf de nodige bewijsstukken inzake erkenning bij hun offerte te voegen.
De werken van de door onderhavige bestek geregelde opdracht zijn gerangschikt in de categorie F en de aanbestedende overheid is van oordeel dat ze tot de klasse 5 behoren.

Vakbekwaamheid

Inschrijvers van vreemde nationaliteit dienen zelf de nodige bewijsstukken inzake erkenning bij hun offerte te voegen.
De werken van de door onderhavige bestek geregelde opdracht zijn gerangschikt in de categorie F en de aanbestedende overheid is van oordeel dat ze tot de klasse 5 behoren.
Onverminderd de bepalingen betreffende de erkenning van aannemers van werken, tonen de inschrijvers hun technische bekwaamheid aan door de volgende referentie(s):
1) Een lijst van de belangrijkste werken uitgevoerd tijdens de vijf jaar voorafgaand aan de aankondiging van deze opdracht, waaruit zijn ervaring in de bedoelde materie moet blijken en die worden gestaafd met getuigschriften van goede uitvoering.
De kandidaat dient zijn ervaring met betrekking tot de bouw van complexe gelaste staalconstructies (minimum uitvoeringsklasse 3 volgens EN1090) van minimum 100 ton staal aan te tonen. Minimaal één (1) van de referenties behelst een in het atelier gelaste stalen brug of viaduct met een vrije overspanning van minimum 30 m.
Deze getuigschriften vermelden:
- de inhoud van de opdracht;
- korte toelichting van het project met specifieke focus op de relevante elementen qua complexiteit van het project en de wijze waarop er mee is omgegaan;
- het bedrag van de opdracht;
- de uitvoeringsperiode van de opdracht;
- de naam en contactgegevens van een contactpersoon bij het bedrijf, de instelling of de organisatie waarvoor de opdracht werd verricht;
- of de werken werden uitgevoerd volgens de regels van de kunst en of ze op regelmatige wijze tot een goed einde werden gebracht.
In geval van werken voor particulieren , kunnen de referenties, bij ontstentenis van een getuigschrift van de opdrachtgever, worden gestaafd door een verklaring van de inschrijver zelf.
De aanbestedende overheid behoudt zich het recht voor ten aanzien van de opgegeven referentielijst van uitgevoerde opdrachten rekening te houden met haar eigen ervaring met de betrokken kandidaat/ inschrijver alsook onderzoek te verrichten betreffende de opdrachten, die de kandidaat/inschrijver bij andere entiteiten heeft verricht.

Eventuele minimumeisen:

Klasse: Klasse 5 : tot 1.810.000 EUR, Categorie: F

Test TenderWolf nu :trialPeriod dagen gratis en vrijblijvend!

De voorbije maand alleen al werden in België maar liefst 1655 nieuwe overheidsopdrachten aangekondigd.

Jaarlijks worden in België zowat 20.000 overheidsopdrachten uitgeschreven, van loodgieterswerk tot grote infrastructuurwerken, van schoolmaaltijden tot mainframes. Goed voor een bedrag van ongeveer 50 miljard euro.

Test TenderWolf nu 30 dagen gratis en vrijblijvend!