KBO MATER
Aankondiging van een opdracht

VERBOUWEN VAN EEN SCHOOL KBO MATER - LOT STABILITEIT

VERBOUWEN VAN EEN SCHOOL KBO MATER - LOT STABILITEIT

Publicatiedatum
13-10-2015
Deadline
20-11-2015 om 11:00
Opdrachtcodes (CPV)
45000000 - Bouwwerkzaamheden
Regiocodes (NUTS)
BE235 - Arr. Oudenaarde
Contracttype
Werken - Uitvoering
Procedure
Openbaar

Aanbestedende dienst

Officiële benaming
KBO MATER
Postadres
KAREL MARTELSTRAAT 84, 9700 OUDENAARDE - MATER, BE

Hoeveelheid of omvang van de opdracht

-

Voorwaarden voor deelneming

Persoonlijke situatie van ondernemers, waaronder de vereisten in verband met de inschrijving in het beroeps- of handelsregister

conform bestek

Economische en financiële draagkracht

conform bestek

Vakbekwaamheid

KLASSE 4 - CATEGORIE D