Infrabel - Directie Build
Kennisgeving van aanvullende informatie, informatie over een onvolledige procedure of rectificatie

TR 103318 GEN L124 : Gemeenten Linkebeek, Sint-Genesius-Rode en Eigenbrakel : Afbraak van 8 woningen

De opdracht TR 103318 bestaat hoofdzakelijk uit de afbraak van 4 woningen in Linkebeek, 3 woningen in Sint-Genesius-Rode en 1 woning in Eigenbrakel.

Publicatiedatum
21-10-2015
Opdrachtcodes (CPV)
45111100 - Sloopwerkzaamheden
Deze aankondiging betreft
Aanvullende informatie

Aanbestedende dienst

Officiële benaming
Infrabel - Directie Build
Postadres
Marcel Broodthaersplein 2, 1060 Brussel, BE
Contactpunt(en)
TUC RAIL NV
Ter attentie van
Via het forum vraag & antwoord aan het adres van het kopersprofiel

Overige nadere inlichtingen

Toevoegen van het verbeterbericht nr. 1