Architecten.Atelier bv bvba
Aankondiging van een opdracht

OZCS West-Brabant - renovatie zolder en inrichten klassen

OZCS West-Brabant - renovatie zolder en inrichten klassen

Publicatiedatum
07-12-2016
Deadline
20-01-2017 om 10:00
Opdrachtcodes (CPV)
45000000 - Bouwwerkzaamheden
Regiocodes (NUTS)
BE100 - Arr. de Bruxelles-Capitale / Arr. van Brussel-Hoofdstad
Contracttype
Werken
Procedure
Openbaar

Aanbestedende dienst

Officiële benaming
Architecten.Atelier bv bvba
Postadres
Jetselaan 100, 1081 Koekelberg, BE
Contactpunt(en)
Peter Jacob

Hoeveelheid of omvang van de opdracht

-

Voorwaarden voor deelneming

Persoonlijke situatie van ondernemers, waaronder de vereisten in verband met de inschrijving in het beroeps- of handelsregister

zie bestek

Economische en financiële draagkracht

zie bestek

Eventuele minimumeisen:

zie bestek

Vakbekwaamheid

zie bestek

Eventuele minimumeisen:

Klasse: Klasse 3 : tot 500.000 EUR, Categorie: D