Sibelga
Aankondiging van een gegunde opdracht – nutssectoren

Sibelga - Beveiliging van de sites

Sibelga - Het voorwerp van deze procedure is de beveiliging van de sites van de Aanbestedende Overheid (leveringspunten elektriciteit, ontspanningsstations gas, administratieve zetels).

De Opdracht zal in 3 percelen worden onderverdeeld:

• Perceel 1: Beveiligingssysteem

• Perceel 2: Branddetectie

• Perceel 3: Bekabeling

Publicatiedatum
19-12-2016
Opdrachtcodes (CPV)
45312000 - Installeren van alarmsystemen en antennes
45312100 - Installeren van brandalarmsystemen
45312200 - Installeren van inbraakalarmsystemen
45314310 - Leggen van kabels
Regiocodes (NUTS)
BE1 - RÉGION DE BRUXELLES-CAPITALE / BRUSSELS HOOFDSTEDELIJK GEWEST
Contracttype
Werken - Uitvoering
Procedure
Onderhandelingsprocedure met een oproep tot mededinging

Aanbestedende dienst

Officiële benaming
Sibelga
Postadres
Werkhuizenkaai 16, 1000 Brussel, BE
Contactpunt(en)
Jurgen Van Den Bogaert
Ter attentie van
Jurgen Van Den Bogaert

Gunning en waarde van de opdracht

Titel
Beveiligingssysteem
Officiële benaming
Securitas
Postadres
Sint-Lendriksborre 3, 1120 Brussel
Titel
Branddetectie
Officiële benaming
The Belgian
Postadres
Slozenstraat 66A, 1861 Meise
Titel
Bekabeling
Officiële benaming
Cofely-Fabricom
Postadres
Simon Bolivarlaan 34-36, 1000 Brussel